İGS Yönetmeliği - Kurzhaar von Karesi Beyliği - Burak Kabakcı

İGS Yönetmeliği


İlkbahar Gençlik Sınavı Düzenlemeleri
-DERBY-
I. Sınavın Amacı
1)    İlkbahar gençlik sınavı ( Derby )  bir yetiştirme ve kabiliyet sınavıdır. Sınavın amacı önemli alanlardaki kabiliyetleri belirlemek ve değerlendirmeleri sahiplerine iletmektir.
 
2)    Bu sınav amacını ancak av köpeklerinin yetiştirilmesinde ve hazırlığında köpeğin doğal yetenekleri gelişmişse ve tespit edilebiliyorsa, diğer yandan sahibinin yeteneklerine fazla etkisi yoksa amacına ulaşır. Yeteneklerin sınanmasındaki koşullar ilkbaharda arazide burunun hassasiyeti, beceriklilik, arama çalışmasında akıllıca davranma, yaban kuşlarını bulma bakımından belirlenmiştir.
 
3)    İlkbahar gençlik sınavı ( Derby )  eğitimi ancak av köpeğinin kışın tavşan aramasına karşı vahşi duygularının ördek zamanına karşı dizginlenmesiyle en iyi başarıya ulaşabilir. Bu yüzden tavşan izi araması çalışması İlkbahar gençlik sınavı ( Derby )  sınavında yapılmaz. Fakat bazen tavşan izi aramasındaki çok iyi çalışmalar kaydedilir.
 
4)    Genç köpekler için sınavın önkoşulu yaban kuşlarının bol olduğu bölgelerdir.
 
5)    Genç köpeklerin soyundan gelen değerlerin tanınması sınav esnasında olabildiğince çok kardeşle kolaylaştırılmıştır.
 
6)    Kulüpler ve hakemler aynı yöntemle sert fakat anlayışlı kararlarla ödülleri vermeye ve sınavın anlamını korumaya çaba göstermelidirler, böylece derby sınavı köpek yetiştiriciliği konusunda değerli bir alan olarak kalır.
II. Sınavın Düzenlenmesi
                                           
                                                              Madde 1
İlkbahar gençlik sınavı ( Derby ) yalnızca ilkbaharda düzenlenebilir. Sınavın uygulanması Kulübün görevidir. 
Madde 2
1) Sınavdan önceki yılın 1 Ekim gününde doğmuş olan Deutsch Kurzhaar köpekleri sınav için uygundur. Bu köpekler DK Yetiştirme defterine kaydedilmiş olmalıdır. 
Başka soydan olan FCI Belgeli köpeklerde uygundur.
 
2) 15 aydan yaşlı köpekler, kendileri gibi üçten fazla köpek varsa bir grupta birlikte sınava tabii tutulurlar. 
Madde 3
1) Bir sınav gününde bir hakem heyeti tarafından 8’dan fazla köpek sınava sokulamaz. 
2) Eğer sınav alanında yeterince yaban kuşu varsa, istisnai olarak sınav yöneticisi 10 köpeğe kadar izin verebilir.
III. Sınavın Uygulanması
Genel
Madde 4
1)    Köpekler bütün alanlarda teker teker sınanırlar. Her köpeğe yapabileceklerini ispatlaması için yeterince fırsat verilir. Rapora bütün detaylar kaydedilir.
2)    Hakemlerin tercihine göre köpekler arazi çalışmasında eşit şartlarda hangi köpeğin burnunu daha iyi kullandığı ve böylece daha hızlı ve daha fazla yabani bulduğunu denemek için çift aramasına tabii tutulurlar. Her iki köpek arasındaki mesafe hakem heyetinin dağılmasını gerektirecek kadar büyük olamaz.
 
Sınav Alanları
Madde 5
İlkbahar gençlik sınavı ( Derby ) sınavında burunun akıcı, planlı ve sürekli aramadaki iyiliğine, yabaninin hızlı bulunmasına, av kokusu alınca durmasına ve yönetilebilirliğine eşit oranda önem verilir. Bunun yanı sıra yapısal sağlamlık ve olgunluğunda yüksek önemi vardır. 
Sınananlar:
Burun
Arama
Av kokusu alınca durma
Yönetilebilirlik
Tespit edilenler:
Çalışma arzusu
İtaat
Avlanmanın biçimi imkanlara göre belirlenir. İzleyerek arama, görerek arama ve sessiz av yalnızca tavşanlarda ve tilkilerde değerlendirilebilir. Başka bir tüylü yabani üzerinde gösterilen arama köpeğin karnesine işlenir ve sınav yöneticisi tarafından paraflanır. 
Kabiliyet değerlendirmesinde köpeğin gençliği ve tecrübesizliğinin yönetimine iyi veya kötü etki ettiği hesaba katılır.
Burun:
1)    Burunun iyiliğinin değerlendirilmesi arazi sınavının hem en önemli hem de en zor kısmıdır. Burunun iyiliğinin tam değerlendirilmesi birçok göstergeyle dolaylı olarak yapılır. Bu yüzden değerlendirmede kapalı alanlarda ve rüzgara karşı tutum vs. gibi alanlarda iyi gözlem yapabilmek için hakemlerin yeterince tecrübeli ve bilgili olmaları gerekmektedir.
Burnu iyi olan köpeklerde çalışma şekli özellikle burun kullanımıyla biçimlenir. Bu köpekler rüzgarda burunlarına bağlı olurlar ve yabaniyi veya kuşu sezerler, sezgilerini kokuyu alınca durarak gösterirler, hızlıca bulurlar ve yabaniyi gösterirler. Dikine kafa hareketinden çok enine kafa hareketi iyi burun kullanmanın bir özelliğidir ve burunun iyiliğinin tespitidir.
 
Arama:
2) Arama hızlı, sınırlı alanda ve planlı, kesintisiz ve devamlı olmalıdır. Hiçbir şekilde acele, konsantre olmadan, yanlış ve yüzeysel olmamalıdır. Aramanın şekli burunu kullanarak ve hislerle bularak şekillenmelidir. Bunun dışında arama alan ve rüzgar uyumuna, iyi alan dağılımına, rüzgarda doğru yönlenmeye, saklanacak yerleri doğru tespit etmeye göre yüksek değerlendirilmelidir. Aynı şekilde alana ve kapalı yerlere uygun tempo akıcı, alanı kapsayan ve sürekli uygulanan aramada önemlidir. Aramanın şekli bunların dışında yapı, uyumluluk ve iç huzur hakkında önemli çıkarımlar verir. 
Bulma:
3) Köpek bulunan yaban kuşunu bulunca durmalıdır. Kısaca göstermesi yeterli değildir. Avı bulunca durma olarak yalnızca yabaninin önünde durma değerlendirilebilir. Köpek yürüyen ve görünmeyen yabaniyi büyük etki olmadan izleyip bulmalıdır. Tekrarlanan ve boşuna durma (yabani olmadan) doğru olmayan avı görünce durmanın işaretidir ve hata olarak değerlendirilir. 
Uçarak kaçan yabani kuş İlkbahar gençlik sınavı ( Derby )  sınavında hata olarak değerlendirilmez. 
Yabani kuşların eksik olması durumunda avı görünce durma tüylü yabanilere uygun olarak değerlendirilir. 
Yönetilebilirlik
4) Yönetilebilirlik köpeklerin yönetilebilirliğini ve sahipleriyle işbirliklerini ve sahiplerinin emirlerine karşı olan isteklerini gösterir.     
Çalışma Arzusu ve İtaat
5) Köpeklerin çalışma arzusu ve itaatleri bütün sınav boyunca belirli gözlemlerle olduğunca kesin tespit etmeye çalışılır ve verilen eylemlerde serbest ölçülere göre değerlendirilir. 
İtaat
6) Yönetilebilirlikten farklı olarak itaatten tabi olmanın yetiştirme koşullu ve yönlenme koşullu biçimi anlaşılır. Bu köpekten sahibi tarafından tek taraflı olarak talep edilir. 
İlkbahar gençlik sınavı ( Derby )  sınavında yabani sezisini almamış köpeğin sahibinin ıslığı veya çağrısı üzerine istekle gitmesi ve aynı şekilde geri dönmesi istenir.
Çalışma Arzusu:
7) Çalışma arzusu köpeğin ona verilen göreve istekle ve heyecanla kendini vermesini gösterir. 
Hataların ve Ateşe Karşı Sağlamlığın Tespiti
1) Hata olarak şunlar görülür:
1. Av hayvanını açıkça görmezden gelinmesi.
2. Av hayvanını gösteremeden sürekli durmak.
3. Önceden göstermeden yaban kuşunu ortaya çıkarma veya yaban kuşunu görmeden geçmek. Her ikisi de yetersiz burun başarısızlığından kaynaklanıyorsa hata olarak kabul edilir.
4. Tavşanı sürekli ve uzun süre kovalamak. Köpeğin tavşanı sınavın uygulandığı araziden dışarı kaçırdığı durumlarda hata olarak kabul edilir. 
5. Tamamen bitmemiş Derby eğitimi sonucunda yabaniyi bulduktan sonra uzaklaşmak. Burun değerlendirmesine tabidir. 
2) Ateş korkusu veya ateş hassasiyeti tespitinde; arama sırasında her köpeğe ayrı ayrı en az iki el 20 saniye aralıklarla ateş mesafesini geçmeyecek bir mesafeden av saçması ateşi uygulanır. 
Madde 6
Tavşan İzi
1) Bir köpek sahibi tarafından istenerek ya da istenmeyerek bir tavşan ya da tilki izi üzerinde yeterince çalışma göstermelidir. Bu çalışma sınav karnesine kaydedilir.          
2) Çok iyi bir tavşan izinde Artı puan verilir. Bu başarı diğer değerlendirmelerde düşmez. 
3) Tavşan izi ile ilgili birşey talep edilmez.  
4) Yalnızca iz üzerindeki yetenek değerlendirilir. Gösterilen arama başarı karnesine kaydedilir. 
IV. Ödül Dağılımı
1) 1., 2. ve 3.’ye ödül verilir. 
2) Birincilik ödülünü kazanabilmek için Burun, Arama, Avı bulunca durma alanlarında “çok iyi” ve yönetilebilirlik alanında “iyi” olarak değerlendirilmiş olmak gerekmektedir. İkincilik ödülü için en az “iyi” derecesini ve üçüncülük ödülü için en az “yeterli” derecesini almış olmak gerekmektedir. Ödül sınıfları için en az aşağıdaki dereceleri almış olmak gerekmektedir;
Birincilik Ödülü;
Burun : 4
Arama : 4
Avı görünce durma : 4
Yönetilebilirlik : 3 
İkincilik Ödülü;
Burun : 3
Arama : 3
Avı görünce durma : 3
Yönetilebilirlik : 3
Üçüncülük Ödülü;
Burun : 2
Arama : 2
Avı görünce durma : 2
Yönetilebilirlik : 2
3) Ödül almış köpeklerin ödül sınıfları içerisinde derecelendirilmesi yapılmaz. 
4) Doğdukları yıl İlkbahar gençlik sınavı ( Derby )  sınavını başarıyla bitiren köpekler ödül belgelerinin yanına (J) imalesini (gençler için) alırlar. (Örneğin, D1(J)
 

Özgüweb Balıkesir Web Tasarım