Karesi Beyliği nedir? - Kurzhaar von Karesi Beyliği - Burak Kabakcı

Karesi Beyliği nedir?


 

Doğup büyüdüğüm, yaşadığım ve ömür boyu yaşamayı istediğim Balıkesir'in Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki adı Karesi Beyliği idi. onurla seçtiğim üretici ismimin logosunun ortasındaki kırmızı kare şeklindeki sembol ise Beyliğin sancak flamasının sembolüdür.

Karesi Beyliği, Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra kurulmuş beyliklerden biri. Başkentleri Balıkesir ili idi. Beyliği, Danişment Gazioğullarından Kalem Bey ile oğlu Karesi Bey kurmuştur. Karesi Beyliği 1341 yılında Osmanlıların eline geçmiştir. Karesi Beyliği (Karasioğulları Beyliği, Karasi Beyliği, Karesioğulları Beyliği) şekillerinde de geçer), yaklaşık olarak 1297-1360 yılları arasında, bugünkü Balıkesir- Çanakkale yöresinde hüküm sürmüş, ve Osmanoğlu Beyliği'ne komşu olduğu için Osmanoğullarının genişlemesiyle en kısa ömürlü olmuş Anadolu Türk Beyliğidir. Karesi beylerinin ve ileri gelen simalarının, Osmanoğullarının nüfuzu altına girmelerini takiben, Osmanlı Devleti'nin Rumeli topraklarında yayılmasında büyük katkıları olmuştur. Günümüzdeki Balıkesir ili Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarına kadar idari taksimatta Karesi ismini taşımıştır.

 


Özgüweb Balıkesir Web Tasarım